DATA SEBARAN DAN REKAPITULASI SEKOLAH/MADRASAH LANJUTAN SISIWA KELAS 9 MTsN 2 KOTA KEDIRI DAN PDCI 2 DALAM PPDB TAHUN PELAJARAN 2018 – 2019

KELAS   9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F dan PDCI 2

MTsN 2 KOTA KEDIRI

 

NO SEKOLAH LANJUTAN

KELAS

JUMLAH
9 A 9 B 9 C 9 D 9 E 9 F PDCI 2
KOTA KEDIRI
1 MAN 1 KOTA KEDIRI 2 1 3
2 MAN 2 KOTA KEDIRI 14 16 7 10 11 12 6 76
3 SMAN 1 KOTA KEDIRI 2 3 5 3 3 3 3 22
4 SMAN 2 KOTA KEDIRI 4 3 3 5 3 3 5 26
5 SMAN 3 KOTA KEDIRI 2 2 2 6
6 SMAN 4 KOTA KEDIRI 2 1 3 6
7 SMAN 5 KOTA KEDIRI
8 SMAN 6 KOTA KEDIRI 2 2
9 SMAN 7 KOTA KEDIRI 1 2 1 1 3 3 11
10 SMAN 8 KOTA KEDIRI 1 1
11 SMKN 1 KOTA KEDIRI 1 1 2 1 1 6
12 SMKN 2 KOTA KEDIRI 1 3 4
13 SMKN 3 KOTA KEDIRI 1 1
LUAR KOTA KEDIRI
14 SMAN 1 PARE KAB. KEDIRI 1 1
15 SMAN 2 PARE KAB. KEDIRI 1 1 1 3 6
16 SMAN KANDAT KAB. KEDIRI 3 1 1 5
17 SMAN 1 WATES KAB. KEDIRI 1 1 2
18 SMAN GURAH KEDIRI 1 1 2 4
19 MAN 2 KAB. KEDIRI 1 1
20 MAN 5 KAB.KEDIRI 2 2
21 SMKN NGASEM KAB. KEDIRI 1 1
22 SMKN 1 PLOSOKLATEN KAB. KEDIRI 1 1
23 MAN IC SERPONG 2 2
24 MAN IC PASURUAN 1 1 2
25 MAN IC PEKALONGAN 1 1 1 3
26 SMAN 2 NGANJUK 1 1 2
27 SMAN 1 PAPAR KAB. KEDIRI 1 1
28 MAN PK JOMBANG 1 1
29 MAN 2 MALANG 1 2 3
30 SMAN 1 NGANJUK
31 SMAN 1 SRENGAT  BLITAR 1 1
32 SMAN 1 NGUNUT  TULUNGAGUNG 1 1
33 MAN 3 JOMBANG 1 4 5
34 SMAN 4 KENDARI SULTENG 1 1
35 PONDOK PASURUAN 1 1
36 MBI AMANATUL UMMAH PACET 1 1
37 PONPES GONTOR PONOROGO 1 1 2
38 PP AL FALAH PLOSO KAB.KEDIRI 1 1
39 PONPES IMAM SYAFII T.AGUNG 1 1 2
40 SMK TELKOM MALANG 1 1
41 SMA DARUL ULUM 1  JOMBANG
42 ISLAMIC BOARDING SCHOOL ARRAHMAH  MALANG 1 1 2
43 PPTQ ELFAWZ 1 1
44 MACI AMANATUL UMMAH PACET MOJOKERTO 1 1
45 PONDOK ASMILATI JEPARA 1 1
46 PONPES  AL HIKMAH  PURWOASRI  KAB. KEDIRI 1 1
47 PONDOK AT TIN MOJOKERTO 1 1
48 PONDOK WALI SONGO JOMBANG 1 1
49 PONDOK IMAM BUKHORI SOLO 1 1
JUMLAH SISWA 32 32 32 36 37 38 19 226

 

 

TOTAL 226 SISWA            

 

SISWA KELAS , 9G, 9H, 9I, 9J, 9K

MTsN 2 KOTA KEDIRI

 

NO SEKOLAH LANJUTAN

KELAS

JUMLAH  
9G 9H 9I 9J 9K  
KOTA KEDIRI  
1 MAN 1 KOTA KEDIRI 4 3 1 8  
2 MAN 2 KOTA KEDIRI 7 8 12 10 12 49  
3 SMAN 1 KOTA KEDIRI 7 6 3 5 2 23  
4 SMAN 2 KOTA KEDIRI 4 2 1 4 11  
5 SMAN 3 KOTA KEDIRI 3 1 2 2 8  
6 SMAN 4 KOTA KEDIRI 2 1 1 3 7  
7 SMAN 5 KOTA KEDIRI 1 1  
8 SMAN 6 KOTA KEDIRI 1 1 2  
9 SMAN 7 KOTA KEDIRI 3 3 2 3 1 12  
10 SMAN 8 KOTA KEDIRI 1 1 2  
11 SMKN 1 KOTA KEDIRI 1 2 4 7  
12 SMKN 2 KOTA KEDIRI 2 3 1 6  
13 SMKN 3 KOTA KEDIRI 1 2 3  
LUAR KOTA KEDIRI  
14 SMAN 1 PARE KAB. KEDIRI 1 1  
15 SMAN 2 PARE KAB. KEDIRI 1 1 2  
16 SMAN 1 KANDAT KAB. KEDIRI 1 1 3 2 7  
17 SMAN 1 WATES KAB. KEDIRI 1 1  
18 SMAN 1 NGANJUK 1 1  
19 SMAN 1 GROGOL KAB. KEDIRI 1 1 2 4  
20 MAN 2  PURWOASRI KAB. KEDIRI 1 1 2  
21 MAN 5 KAB. KEDIRI  
22 SMKN NGASEM KAB. KEDIRI 1 1  
23 SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI  
24 MAN IC SERPONG 3 3  
25 MAN IC PASURUAN 1 1  
26 MAN IC PEKALONGAN  
27 MAN PK JEMBER /MAN 1 1 1  
28 MAN PK JOMBANG/MAN 4 1 1 1 1 4  
29 SMAN 1 MOJO KAB. KEDIRI 1 1  
30 SMAN 3 KOTA BLITAR 1 1  
31 SMA ISLAM SABILILLAH MLG 1 1  
32 PP AL FALAH PLOSO KEDIRI 1 1 2  
33 SMA 1 MUH. JOGJAKARTA 1 1  
34 SMK TELKOM MALANG 1 1 2  
35 SMA ISLAM  ATHIRAH  MAKASAR 1 1  
36 PONDOK GONTOR  PONOROGO 1 1 2  
37 PONDOK DARUL HIKAM MOJOKERTO 1 1  
38 SMAUBP AMANATUL UMMAH PACET MOJOKERTO 1 1  
39 PP NURUL HAROMAIN PUJON MLG 1 1  
40 SMA AL IZZAH IIBS BATU 1 1  
41 SMA MUH. 9 SURABAYA 1 1  
42 SMA MUH. BOARDING SCH JOGJAKARTA 1 1  
43 SMA DARUL ULUM 2 JOMBANG 1 1 2  
JUMLAH SISWA 38 38 38 36 36 186  
TOTAL 186

 

       

REKAPITULASI  SEBARAN  SEKOLAH/MADRASAH  LANJUTAN  

SISWA KELAS  9 DAN PDCI  2  MTsN 2 KOTA KEDIRI

DALAM PPDB TAHUN PELAJARAN 2018 – 2019

 

NO SEKOLAH LANJUTAN JUMLAH
KOTA KEDIRI
1 MAN 1 KOTA KEDIRI 11
2 MAN 2 KOTA KEDIRI 125
3 SMAN 1 KOTA KEDIRI 45
4 SMAN 2 KOTA KEDIRI 37
5 SMAN 3 KOTA KEDIRI 14
6 SMAN 4 KOTA KEDIRI 13
7 SMAN 5 KOTA KEDIRI 1
8 SMAN 6 KOTA KEDIRI 4
9 SMAN 7 KOTA KEDIRI 23
10 SMAN 8 KOTA KEDIRI 3
11 SMKN 1 KOTA KEDIRI 13
12 SMKN 2 KOTA KEDIRI 10
13 SMKN 3 KOTA KEDIRI 4
LUAR KOTA KEDIRI
14 SMAN 1 PARE KAB. KEDIRI 2
15 SMAN 2 PARE KAB. KEDIRI 8
16 SMAN WATES KAB. KEDIRI 3
17 SMAN 1 GROGOL KAB. KEDIRI 4
18 SMAN 1 KANDAT KAB. KEDIRI 12
19 SMAN 1 NGANJUK 1
20 SMAN 2 NGANJUK 2
21 MAN IC SERPONG 5
22 MAN IC PEKALONGAN 3
23 MAN PK JEMBER 1
24 MAN PK JOMBANG 5
25 MAN IC PASURUAN 3
26 MAN 2 MALANG 3
27 SMKN NGASEM KAB. KEDIRI 1
28 SMKN 1 PLOSOKLATEN KAB.KEDIRI 1
29 SMAN GURAH KAB. KEDIRI 4
30 SMAN 1 MOJO KAB. KEDIRI 1
31 SMAN 1 PAPAR KAB. KEDIRI 1
32 SMAN 3 KOTA BLITAR 1
33 SMK TELKOM MALANG 3
34 MAN 2 KAB. KEDIRI/PURWOASRI 3
35 MAN 5  KAB. KEDIRI 2
36 MAN 3 JOMBANG 5
37 SMAN 4 KENDARI SULTENG 1
38 SMA ISLAM SABILILLAH MALANG 1
39 SMA DARUL ULUM 1 JOMBANG 1
40 SMA DARUL ULUM  2 JOMBANG 2
41 SMA MUHAMMADYAH JOGJA 1
42 SMA ISLAM  ATHIROH  MAKASSAR 1
43 SMA MUHAMMADYAH 9 SURABAYA 1
44 SMA AL IZZAH BATU 1
45 SMAN 1 SRENGAT BLITAR 1
46 SMAN 1 NGUNUT TULUNGAGUNG 1
47 SMA MUH. BOARDING SCH JOGJA 1
48 PONPES GONTOR PONOROGO 4
49 PONDOK AL FALAH PLOSO KAB.  KEDIRI 3
50 SMA UBP AMANATUL UMMAH PACET MOJOKERTO 1
51 PONPES DARUL HIKAM MOJOKERTO 1
52 PONPES HAROMAIN PUJON MALANG 1
53 PONPES PASURUAN 1
54 MBI AMANATUL UMMAH PACET MOJOKERTO 1
55 ISLAMIC BOARDING SCHOOL ARRAHMAH MALANG 2
56 PPTQ ELFAWZ 1
57 MACI AMANATUL UMMAH PACET MOJOKERTO 1
58 PONDOK ASMILATI JEPARA 1
59 PONPES AL HIKMAH PURWOASRI KAB. KEDIRI 1
60 PONDOK AT TIN MOJOKERTO 1
61 PONPES  WALI SONGO JOMBANG 1
62 PONPES IMAM BUKHORI SOLO 1
63 PONPES IMAM  SYAFI’I TULUNGAGUNG 2
JUMLAH SISWA

TOTAL

412